Welkom!


 

Welkom op de website van de EHBO-Vereniging Waardenburg-Neerijnen. Op deze site vindt u informatie over de vereniging, contactgegevens, de geplande activiteiten en informatie over de diverse wedstrijden. Het fotoboek geeft een inkijkje in de verschillende activiteiten.

 
 
 

Seizoen 2023-2024


 

De lesdata voor de groepen A, B en C als ook de data voor de reanimatieherhalingen zijn te vinden in de agenda zodra deze bekend zijn.
Alle leden worden geïnformeerd over de groepsindeling. Mocht u nadat de indeling is gemaakt gebruik willen maken van een andere lesavond het vriendelijke verzoek dit af te stemmen met het bestuur.

Gesprek


 

Voor veel EHBO'ers is het de normaalste zaak van de wereld om Eerste Hulp te verlenen. Het plakken van een pleister, het leggen van een verbandje of het doorverwijzen naar professionele hulpverlening...... De lesstof wordt in de praktijk toegepast. Het kunnen helpen, weten wat te doen, geeft een gevoel van zekerheid.
Maar, het daadwerkelijk verlenen van Eerste Hulp kan ook confronterend zijn: Hulpverlening bij ernstige ongevallen, reanimaties al dan niet bij bekenden of familieleden. Het gesprek aangaan helpt. Ook hiervoor kunt u contact opnemen met het bestuur van de vereniging.

 

EHBO leert helpen