Welkom!


 

Welkom op de website van de EHBO-Vereniging Waardenburg-Neerijnen. Op deze site vindt u informatie over de vereniging, contactgegevens, de geplande activiteiten en informatie over de diverse wedstrijden. Het fotoboek geeft een inkijkje in de verschillende activiteiten.

 
 

Coronavirus


 

Sinds 25 november zijn de richtlijnen voor burgerhulpverlening en reanimatie weer aangepast.

Voor reanimaties is het advies om deze volgens normale richtlijnen uit te voeren, inclusief beademen. Maar blijf als burgerhulpverlener altijd je gezonde verstand gebruiken.

Je kunt er altijd voor kiezen om in een specifieke situatie te reanimeren volgens de covid-19 richtlijn en niet te beademen. Of juist wel te beademen, omdat het een familielid betreft. Denk daarbij steeds aan je eigen gezondheid en aan die van het slachtoffer, die van omstanders en die van andere (burger)hulpverleners. Belangrijk is elkaars keuze daarin te respecteren. Geef hulpverleners die willen beademen daartoe de ruimte.

Eigen inschatting hulpverlener

De afgelopen periode zijn de reanimatierichtlijnen al meerdere keren aangepast vanwege corona. Het geeft verwarring om bij elke opleving van het virus de reanimatierichtlijnen aan te passen.

Daarom hebben de Nederlandse Reanimatie Raad, Ambulance Zorg Nederland, de Nederlandse Vereniging van Medische Managers Ambulancezorg en HartslagNu besloten om met een advies te komen dat uitgaat van het eigen inschattingsvermogen van de hulpverlener om hun eigen afwegingen te maken, zoals ben ik gevaccineerd, welke risico’s wil ik lopen en betreft het een bekende.


Aandachtspunten

Voor alle reanimaties gelden de volgende aandachtspunten.

  • Hanteer zoveel mogelijk de actuele maatregelen van de overheid.
  • Beperk in alle gevallen het aantal burgerhulpverleners dat zich met de daadwerkelijke reanimatie bezighouden tot het minimum. Maximaal twee burgerhulpverleners bij het slachtoffer, anderen staan op meer dan 1,5 meter afstand.
  • Was na een reanimatie je handen en polsen met water en zeep. Als alternatief kun je handenalcohol gebruiken. Dit kan eventueel bij de ambulance of een ander aanwezig hulpverleningsvoertuig.
  • Krijg je in de dagen/weken na de reanimatie klachten die mogelijk duiden op covid-19? Laat je dan testen.


Reageer niet op een oproep als:

  • Je positief bent getest op covid-19 en zolang de GGD je als besmettelijk beoordeelt.
  • Je een of meerdere klachten hebt die passen bij covid-19.
  • Je een huisgenoot hebt die in thuis-quarantaine zit.
  • Je of een van je huisgenoten tot een van de covid-19 risicogroepen


Belangrijk om te weten: als burgerhulpverlener ben je niet verplicht om naar een reanimatie te gaan, als je je hier niet zeker over voelt.


Ambulancepersoneel: De mensen op de ambulance krijgen ook instructies. Wees je ervan bewust dat het ambulancepersoneel in beschermende kleding naar een reanimatie toe kan komen. Het betekent niet dat het slachtoffer ook daadwerkelijk besmet is.

Heeft u vragen, schroom dan niet om contact op te nemen!

 
 

Seizoen 2022-2023


 

De lesdata voor de groepen A, B, C en D als ook de data voor de reanimatieherhalingen zijn te vinden in de agenda zodra deze bekend zijn.
Alle leden worden geïnformeerd over de groepsindeling. Mocht u nadat de indeling is gemaakt gebruik willen maken van een andere lesavond het vriendelijke verzoek dit af te stemmen met het bestuur.

Gesprek


 

Voor veel EHBO'ers is het de normaalste zaak van de wereld om Eerste Hulp te verlenen. Het plakken van een pleister, het leggen van een verbandje of het doorverwijzen naar professionele hulpverlening...... De lesstof wordt in de praktijk toegepast. Het kunnen helpen, weten wat te doen, geeft een gevoel van zekerheid.
Maar, het daadwerkelijk verlenen van Eerste Hulp kan ook confronterend zijn: Hulpverlening bij ernstige ongevallen, reanimaties al dan niet bij bekenden of familieleden. Het gesprek aangaan helpt. Ook hiervoor kunt u contact opnemen met het bestuur van de vereniging.

 

EHBO leert helpen